حفل الحنين : سلاف ومحمد أحمد ومحسن الرايس وصفوة

Spectacle El Hanine avec Soulef, Mohamed Ahmed, Mohsen Erraies et Safoua à Dar Lasram