برنامج شهر ماي بالمركز الروسي للعلوم و الثقافة بتونس

Programme du mois de mai au Centre Russe des Sciences et de la Culture